Добредојдовте во Панада
✉ info@panada.com.mk 📱 072 626 992
Орешани бб, 1053 Зелениково, Скопје

SËMUNDJE TË TJERA

SËMUNDJE TË TJERA

Në Panada mund të qëndrojnë, jetojnë dhe të jenë të shërbyer në mënyrë komplete persona me këto diagnoza:

· Mijastenia gravis (Myasthenia gravis)

· Sëmundja e Parkinsonit (Morbus Parkinson)

· Sëmundja e Alzheimerit

· Sklerozë multipleks (e shumfishtë)

· Distrofi të muskulaturave

· Astmë

· Bronkite dhe bronkopneumoni

· Gjendje pas goditjes së trurit me mosfunksion komplet ose jokomplet

· Distrofi të trurit

· Gjendje pas lëndimeve të aksidenteve rrugore

· Fraktura të ekstremiteteve të sipërme ose të poshtme (duar, këmbë)

· Hipe artificiale

· Diabet (Diabetes Melitus) me gjendje të çrregulluar shëndetësore: verbëri, mosfunksion, palëvizshmëri

· Arterosklerozë

· Kancer

· Si edhe persona me nevoja të tjera. Persona që kanë nevojë për kujdesin e huaj, që janë në gjendje të mirë shëndetësore, por janë në pleqëri të thellë.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *