Добредојдовте во Панада
✉ info@panada.com.mk 📱 072 626 992
Орешани бб, 1053 Зелениково, Скопје

Panada Medical

Në kuadër të shtëpisë për kujdes dhe përkujdesje, në vitin 2006 është ndërtuar ambulancë funksionale Panada Medical. Panada Medical është institucion privat shëndetësor që punon në parimin e mjekut amë që është në dispozicion për të gjithë klientët e Panada, si edhe për popullatën vendase. Është e pajisur me EKG, aparat për matjen e sheqerit në gjak, tensionit, komplet për përpunimin e dekubiteve, inhalator, aspirator, llamba për dekubite, si edhe llambë me rreze infra të kuqe, pajisje ndihmë për klister, bombola me oksigjen, aparat për ushtrime etj. Në Panada Medical kanë vizita edhe internist, kardiolog specialist si edhe neuropsikiatër në terma të caktuar gjatë javës